Wednesday, July 18

Sri Indrakshi Devi Strotam

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Sri Indrakshi Devi Strotam

इन्द्राक्षी स्त्रोतम

 इन्द्राक्षी   नाम   सा  दैवी  दैवतै: समुदा-हृता ।

 गौरी  शाकम्भरी देवी दुर्गा-नाम-नीती विश्रुता  ।।

 कात्यायनी    महादेवी   चन्द्रघण्टा  महातपा: ।

 सावित्रि   सा  च गायत्री  ब्रह्माणी ब्रह्म-वादिनी ।।

 नारायणी    भद्रकाली  रुद्राणी कृष्ण – पिंगला  ।

 अग्नि  ज्वाला  रौद्रमुखी कालरात्री तपस्विनी  ।।

 मेघ  –  स्वना  सहस्त्राक्षी  विकटांगी जलोदरी  ।

 महोदरी    मुक्तकेशी    घोररुपा    महाबला  ।।

अजिता  भद्रदाSSनन्दा  रोगहर्त्री   शिव – प्रिया ।

 शिवदूती   कराली   च   प्रत्यक्ष   परमेश्वरी  ।।

 इन्द्राणी    इन्द्ररुपा  च   इन्द्रशक्ति  परायणा ।

 सदा सम्मोहिनी   देवी   सुन्दरी   भुवनेश्वरी  ।।

 एकाक्षरी   परा  ब्राह्मी  स्थूल  सूक्ष्म  प्रवर्तिनी ।

 नित्यम  सकल  कल्याणी भोग मोक्ष प्रदायिनी ।।

 महिषासुर   संहर्त्री   चामुण्डा    सप्त   मातृका ।

 वाराही   नारसिंही  च   भीमा  भैरव  नादिनी ।।

 श्रुति   स्मृति-र्धृति-र्मेधा  विद्या लक्ष्मीसरस्वती।

अनन्ता  विजयापर्णा  मानस्तोका – पराजिता ।।

भवानी  पार्वती  दुर्गा   हैमवत्यम्बिका   शिवा ।

शिवा   भवानी  रुद्राणी   शंकरार्द्ध – शरीरिणी ।।

ऐरावत –  गजारुढा    वज्र    हस्ता   वरप्रदा ।

भ्रामरी कान्चि – कामाक्षी  क्वणन्माणिक्य-नूपुरा।।

त्रिपाद – भस्म – प्रहरणा   त्रिशिरा   रक्तलोचना।

शिवा  च  शिवरुपा  च  शिव-भक्ति  परायणा  ।।

मृत्युन्जया    महामाया   सर्व  रोग  निवारिणी।

ऐन्द्री  देवी  सदा  कालम शान्तिमाशु करोतु मे।।

भस्मा-युधाय विद्महे-रक्त-नेत्राय धीमहि तन्नो-ज्वर-हरप्रचोदयात्।

एतत्  स्तोत्रम जपेन्नित्यम  सर्व – व्याधि – निवारणम् ।

रणे   राजभये   शौर्ये   सर्वत्र  विजयी  भवेत् ।।

एतैर्नाम   –  पदैर्दिव्यै स्तुता  शक्रेण  धीमता ।

सा मे प्रीत्या सुखम दद्यात् सर्वापत्ति-निवारिणी।।

ज्वरम   भूतज्वरम  चैव  शीतोष्ण-ज्वरमेव च।

ज्वरम  ज्वरातिसारम च अतिसार-ज्वरम हर ।।

शत-मावर्तयेद्  यस्तु मुच्यते व्याधि-बन्धनात्  ।

आवर्तयन् सहस्त्रम तु लभते वाञ्छितम फलम् ।।

एतत्स्तोत्र-मिदम  पुण्यम  जपेदायुष्य-वर्द्धनम् ।

विनाशाय   च   रोगाणामप-मृत्यु-हराय   च।।

सर्व   मंगल  मांगल्ये शिवे  सर्वार्थ – साधिके ।

शरण्ये  त्र्यम्बके  देवि नारायणि नमोSस्तु ते।।

Read Also-  शनिवज्रपञ्जरकवचम्

अन्नपूर्णा स्तोत्र 

Do You Want Consulting?

Ask To Astrologer Right Now Live Chat

Share.

About Author

Astha or Adhyatm Faith Spirituality India Astha or Adhyatm™ Astha or Adhyatm is India’s Number one Spiritual Company, it is founded in March 2016 by Astrologer Gaurav Arya. We are providing many types of Services in all over the world. Astha or Adhyatm™ & Faith Spirituality™ is Registered Trade Mark of Astha or Adhyatm Faith Spirituality India. Astrological Consulting Services Super Natural System Paranormal Activity Cure From Black Magic Numerology Vedic Pujan Siddhi & Sadhna Tantra Sadhna (Legal) Horoscope Predictions Vastu Problems Spirit Related Problems Guru Pujan & Deeksha Protection From Negative Energy Er.Gaurav Arya Founder FAITH & SPIRITUALITY Astrologer & Researcher Indian Paranormal Expert, Astrologer & Researcher, Third Eye.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.