आद्या कालिकादेव्याः शतनामस्तोत्रम्

आद्या कालिकादेव्याः शतनामस्तोत्रम्

आद्या कालिकादेव्याः शतनामस्तोत्रम् ॥ आद्या कालिकादेव्याः शतनामस्तोत्रम् ॥ ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ ॥ श्रीउमामहेश्वराभ्यां नमः ॥ श्रीसदाशिव उवाच ॥ शृणु […]