Browsing: कूष्माण्डा पूजन

Pujan
0

कूष्माण्डा पूजन Kushmanda Pujan

कूष्माण्डा पूजन  -लाल फूल Mantra – ॐ देवी कूष्माण्डायै नमः॥ Prarthana – सुरासम्पूर्ण कलशं रुधिराप्लुतमेव…