बगलामुखी चालीसा (BagulaMukhi Chalisa)

बगलामुखी चालीसा (BagulaMukhi Chalisa)

बगलामुखी चालीसा (BagulaMukhi Chalisa) दोहा सिर नवाइ बगलामुखी, लिखूं चालीसा आज।। कृपा करहु मोपर सदा, पूरन हो मम काज।। चौपाई […]