बटुक भैरव मंत्र साधना विधि

बटुक भैरव मंत्र साधना विधि

बटुक भैरव मंत्र साधना विधि ॐ कर कलित कपाल कुण्डली दण्ड पाणी तरुण तिमिर व्याल यज्ञोपवीती कर्त्तु समया सपर्या विघ्न्नविच्छेद […]