Shri Surya Mandala Ashtak Stotram in Sanskrit

Shri Surya Mandala Ashtak Stotram in Sanskrit

Shri Surya Mandala Ashtak Stotram in Sanskrit श्री सूर्यमण्डलाष्टक स्तोत्रम् श्री सूर्यमण्डलाष्टक स्तोत्रम्  नमः सवित्रे जगदेकचक्षुषे जगत्प्रसूतिस्थितिनाश हेतवे । त्रयीमयाय […]