Browsing: Durga Mata Aarti

Uncategorized Durga Mata Aarti
0

Durga Mata Aarti

Durga Mata Aarti जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी । तुमको निशदिन ध्यावत, हरि…